Група на FB: www.facebook.com/Stop.pedofilija
Профил на FB: www.facebook.com/Stop.Pedofilija.MK
За прашања :
pedofilija@zsd.gov.mk
Посебниот регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија, координиран од страна на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, кој се води во ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, овозможува пристап до одредени информации за сите осуденици за овие кривични дела. Оваа страна преку едноставно пребарување на крајниот корисник му овозможува пристап до листа на сите осудени лица за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија во која се содржани податоци за населеното место, општината и улицата на која живеат овие лица. Исто така, обезбедени се и информации со цел превенција на педофилијата, како и линкови кои би ги збогатиле Вашитe знаења за начините како би можело ваквото злосторство да се спречи .
Почетна Оваа веб страна обезбедува едноставно пребарување на лица осудувани за педофилија , дава информации како да се справиме и да ја превенираме педофилијата.
Пребарување Постои можност за пребарување на лица осудувани за педофилија по име , презиме, место на живеење и улица.
Прашања и одговориНуди одговор на најчесто поставувани прашања кои се поврзани со педофилијата
Превенција и едукација Дава едноставни пораки кои ќе ве едуцираат како можете да ја превенирате педофилијата

© copyright 2012
Политика за приватност
Design downloaded from MTSP